Wedstrijdreglement

De wedstrijden worden - voor zover van toepassing - gespeeld volgens de reglementen en de bepalingen van de KNVB. 

O6/7 -- 5 tegen 5 en O8/9 -- 6 tegen 6: (zie verder reglement onderaan) O10/11 - O12/13 en O14/15 spelen 7 tegen 7 op een half veld en de A/B, zij spelen 11 tegen 11 op een heel veld. Bij de toernooi-wedstrijden mag erdoor gewisseld worden. Er wordt niet van speelhelft gewisseld. Het eerstgenoemde team heeft de keuze van speelhelft, het andere team heeft de aftrap. De wedstrijdleiding kan hiervan afwijken, bijvoorbeeld vanwege de weersomstandigheden.

Ieder team wordt verzocht om minimaal 5 minuten voor het in het wedstrijdprogramma genoemde aanvangstijdstip bij het aangegeven speelveld aanwezig te zijn. De speelduur van de poulewedstrijden bedraagt

13 minuten en 2 minuten opstel en vertrek van het veld. De geplande tijden zijn terug te vinden in het speelschema.

Zodra de teams zijn opgesteld, kan de scheidsrechter meteen aanvangen met de wedstrijd. Het eindsignaal wordt centraal gemeld en aangekondigd door de veldcoördinatoren, met dien verstande dat het fluitsignaal van de scheidsrechter bepalend is voor het einde van de wedstrijd. Het inhalen van verloren tijd is niet mogelijk.

De scheidsrechters kunnen gebruik maken van tijdstraffen. A en B-spelers kunnen ook bestraft worden met gele/rode kaarten. Spelers die een gele kaart krijgen, moeten voor 5 minuten naar de kant en mogen niet vervangen worden. Spelers die in de wedstrijd een rode kaart krijgen, worden na melding hiervan door de scheidsrechter aan de toernooiorganisatie, voor (een deel van) het toernooi uitgesloten.

Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend. Bij onduidelijkheid, onenigheid over de uitslag of een verkeerd genoteerde uitslag, altijd contact opnemen met de wedstrijdleiding. Als een team niet op komt dagen of niet speelt verliest dit team de wedstrijd met 3-0.

Winnen levert 3 punten op - gelijkspel 1 punt - verliezen 0 punten. Winnaar in een poule is het team met de meeste wedstrijdpunten. Eindigen meerdere teams in een poule met een gelijk aantal wedstrijdpunten, dan geldt het doelsaldo. Indien ook dat gelijk is, dan wie de meeste doelpunten voor heeft.

Als ook dat gelijk is, dan telt het onderlinge resultaat. Is nog geen beslissing verkregen, dan worden er strafschoppen genomen, te beginnen met drie per team. Als daaruit nog geen winnaar komt, dan worden er om-en-om penalty’s genomen, door steeds een andere speler. In alle omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist de scheidsrechter eventueel in overleg met de wedstrijdleiding.

Tussenstanden zijn te vinden op de website www.toernooi.nl

Het is tijdens het WK AdoptieKids voor de spelers niet toegestaan om van team te wisselen. Uitzondering op de regel is als er vooraf toestemming is gevraagd en verleend door de wedstrijdleiding.

Zonder die toestemming wint het team dat volgens de regels handelt met 3-0. Ook als dat na de wedstrijd geconstateerd wordt.

SPELREGELS O6/7                                                             

5 tegen 5

Aftrap:  een speler dribbelt de bal in. Spelers van de tegenpartij beginnen op de eigen helft.

Keeper: er is geen keeper

Achterbal: de achterbal wordt door een speler naast het doel in gedribbeld.

Hoekschop: hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te passen.

Doelpunt: als er is gescoord dan dribbelt een speler de bal in. Spelers van de tegenpartij beginnen op de eigen helft. Uitbal: als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal in gedribbeld.

Vrije bal: een speler neemt de vrije bal door te dribbelen vanaf de plek waar de vrije bal is gegeven.

Begeleiding Bij deze wedstrijdvorm is geen specifieke arbitrage rol.  De veldcoördinatoren bewaken de voortgang van het spel op een positieve en stimulerende manier.

SPELREGELS O8/9

6 Tegen 6

Aftrap: De aftrap wordt genomen door één van de teams in het midden van het veld. Beide teams starten vanaf eigen helft. Er kan direct gescoord worden vanaf de aftrap.

Terugspeelbal: Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) mag niet door de keeper worden opgepakt. Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt een waarschuwing gegeven. Bij herhaling van de overtreding volgt een indirecte vrije trap op zeven meter afstand van de achterlijn. Een terugspeelbal die niet via de voet gaat (scheen, knie, bovenlichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt.

Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen het keepersgebied door de bal te passen of te schieten. De achterbal kan zowel door de keeper als door een veldspeler worden genomen.

Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te dribbelen of te passen. In beide gevallen, na in dribbelen of inpassen, mag er direct worden gescoord door de speler die de hoekschop neemt. De tegenstander staat minimaal op vijf meter afstand.

Doelpunt: Na een doelpunt vindt er een aftrap plaats door één van de teams in het midden van het veld. Beide teams starten vanaf eigen helft. Er kan direct gescoord worden vanaf de aftrap

Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen. Nadat de bal is in gedribbeld kan er direct worden gescoord door de speler die in dribbelt.

Vrije bal: Een vrije bal mag gepasst, in gedribbeld, of geschoten worden.

Overtreding/ scoringkans: Bij een overtreding wordt een vrije bal door de tegenpartij genomen. Bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans zal er een strafschop worden toegekend.

Begeleiding: De wedstrijd staat onder leiding van een spelbegeleider. De spelbegeleider staat niet in maar langs het veld en neemt bij het onjuist toepassen van de spelregels een beslissing en legt de spelregels uit aan de spelers. Indien nodig mag de spel begeleider wel het veld in bewegen.