Missie

Middels het organiseren van een voetbaltoernooi, geadopteerden en hun supporters de mogelijkheid geven om elkaar te ontmoeten en te verbinden.

Search this website