Inschrijfreglement WK Adoptiekids

 • Bij inschrijving wordt om de geboortedatum van de deelnemer gevraagd. Als geconstateerd wordt dat bij aanmelding geen juiste geboortedatum is opgegeven, wordt de deelnemer uitgesloten van deelname (hierbij wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd).
 • Wij proberen zo veel mogelijk deelnemers te plaatsen. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat we steeds vrijwel alle inschrijvingen konden plaatsen, omdat er in de maanden na aanmelding nog veel afzeggingen plaatsvonden.

 •  De kosten voor deelname aan het WK AdoptieKids bedragen €13,50 per persoon inclusief BTW.
 • Betalingen voor deelname worden gedaan via iDEAL of creditcard na het invullen van het inschrijfformulier. Betalingen verlopen via HOEZO! Projectmanagement en Congresorganisatie BV; de sponsor die ons ondersteunt bij het inschrijfproces.
 • Inschrijvingen zijn pas definitief nadat de bevestiging van betaling is ontvangen. 
 • Indien je je afmeldt voor het WK AdoptieKids nadat de betaling voor deelname heeft plaatsgevonden, zal het inschrijfgeld niet worden terugbetaald.

 •  Mocht iemand op de wachtlijst uiteindelijk niet deel kunnen nemen, ontvangt hij/zij het inschrijfgeld terug.
 • Het is mogelijk om een voorkeur uit te spreken voor één andere deelnemer. Alleen als er een match is tussen twee inschrijvingen, kunnen wij deze (mits in zelfde leeftijdscategorie) honoreren. Dit betekent dat de inschrijvers 1 op 1 naar elkaar moeten verwijzen. X wil bij Y, Y wil bij X. Er kan 1 voorkeur vermeld worden op het inschrijfformulier en dit moet een voor + achternaam zijn. Indien meerdere voorkeuren vermeld staan of de voor-en achternaam is niet volledig, kan er geen rekening gehouden worden met de vermelde voorkeur.
 • Het bestuur wil benadrukken dat je alleen een voorkeur kunt uitspreken als deze deelnemer uitkomt in dezelfde leeftijdscategorie en uit hetzelfde land.
 • Bij de inschrijving wordt om NAW, emailadres, geboorteland en geboortedatum gevraagd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de teamindeling en om informatie over het WK AdoptieKids te verstrekken. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.
 • Op het WK AdoptieKids wordt onder andere in opdracht van het bestuur beeldmateriaal gemaakt dat gebruikt kan worden voor publicatie in WK AdoptieKids communicatie. Iedere deelnemer is zelfverantwoordelijk om te voorkomen dat hij wordt gefotografeerd of om aan de betreffende fotograaf te laten weten dat beeldmateriaal met hem erop niet mag worden verspreid.
 • Iedereen die beeldmateriaal publiceert, zorgt ervoor dat mensen niet ongepast in beeld worden gebracht. Als iemand een publicatie waarop hij of zij staat ongepast vindt, moet deze op verzoek direct worden verwijderd voor zover mogelijk.
 • Reglement teamindeling
  • Uitgangspunt is om zo veel mogelijk landenteams te formeren.
  • De teamindeling wordt gedaan door het bestuur.
  • Als uitgangspunt geldt de KNVB-indeling op leeftijdscategorie. Daarom wordt bij inschrijving om een geboortedatum gevraagd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Search this website